Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-09-29 ( Imieniny: Michaliny, Michała)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Obwieszczenie Znak: ZOŚ.6220.09.8.2019

Obwieszczenie Znak: ZOŚ.6220.09.8.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

informuję

że w dniu 20.01.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Zmianie sposobu użytkowania części działki nr 118/1202 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009, gmina Brody, która obecnie funkcjonuje zgodnie z ewidencją gruntów jako pastwiska trwałe, na przeznaczoną do zalesienia”. Decyzja została wydana na wniosek Nadleśnictwa Starachowice ul. Rotmistrza Pileckiego 14d, 27 – 200 Starachowice. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3 oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Autor: Michał Karwacki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-02-19 12:42przez: Michał Karwacki
Opublikowano:2020-02-19 00:00przez: Michał Karwacki
Zmodyfikowano:2020-02-19 12:43przez: Michał Karwacki
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:1288

Rejestr zmian

  • [2020-02-19 12:43:18]Michał KarwackiAktaualizacja

Banery/Logo