Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-03-01 ( Imieniny: Albina, Antoniny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert w 2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert w 2021 r.

W związku z rozstrzygnięciem II edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2021 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 61/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 16.04.2021 r.  przyznane zostały następujące dotacje:

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057
z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia
o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej należy dołączyć zaktualizowaną ofertę z kosztorysem, harmonogramem i opisem zadania.

Na otwarty konkurs nadesłano trzy oferty od trzech stowarzyszeń.  Dokumenty te analizowała ją komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia nr 58/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 08.04.2021 r. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że Oferta Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Rodzina” z Brodów nie spełniła warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.  Wydano opinię by nie przyznawać dotacji tej organizacji. Pozostałe oferty spełniły warunki stawiane ustalone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. (załącznik do Zarządzenia nr 1 do 243/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.12.2020r.). Pani Wójt Gminy Brody przyznała dotacje jak w poniższej tabeli.

Nr za da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2020 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2020 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania określony przez oferenta:

1

Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody – dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy.

Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki

 4 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

Od 22.04.2021r. do 17.12.2021r.

2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody

Profilaktyka uzależnień w gminie Brody.

18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12.2021r.

 

 

 

Suma:

22 000,00 zł

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-23 08:33przez:
Opublikowano:2021-04-23 00:00przez: Mariusz Zawłocki
Zmodyfikowano:2021-04-23 08:35przez: Mariusz Zawłocki
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:920

Rejestr zmian

  • [2021-04-23 08:35:04]Mariusz ZawłockiDodanie załączników
  • [2021-04-23 08:29:44]Mariusz ZawłockiWpisanie tekstu

Banery/Logo