Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Znak: Znak: ZOŚ.6220.12.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Znak: Znak: ZOŚ.6220.12.2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. dalej zwaną ooś),

informuję

że w dniu 25.01.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dojazdową na terenie działki o nr ewid. 352/2 (obręb 0006 Jabłonna)”, gmina Brody. Decyzja została wydana na wniosek Pana Bogusława Kalisz. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 201 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3 oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

Treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Autor: Michał Karwacki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-04 13:45przez: Michał Karwacki
Opublikowano:2022-02-04 13:45przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2022-02-04 13:44przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:532

Rejestr zmian

  • [2022-02-04 13:44:33]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo