Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-04-02 ( Imieniny: Franciszka, Malwiny)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

W związku z rozstrzygnięciem II edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2022 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 29/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 25.02.2022 r.  przyznane zostały dotacje jak w tabeli poniżej.

Nr za da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2022 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2022 r.
(na podstawie oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania określony przez oferenta:

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach Świętokrzyskiej A Klasy (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Gramy dla ciebie, walczymy do końca!

55 000,00 zł

Stowarzyszenia Sportowe „Kamienna” w Brodach, ul. Radomska 34 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r.

2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców Gminy Brody

Profilaktyka uzależnień w Gminie Brody

18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9 27-230 Brody

Od

01.03.2022

do
17.12.2022r.

3

Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody

Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody

2 000,00 zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Od dnia podpisania umowy
do 17.12.2022r.

 

 

Suma:

 75 000,00 zł

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057
z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.  Na otwarty konkurs nadesłano trzy oferty od trzech stowarzyszeń.  Dokumenty te analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia nr 25/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 16.02.2022 r.  Komisja jednogłośnie stwierdziła, że oferty spełniły warunki stawiane ustalone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2022 Wójta Gminy Brody z dnia 21.01.2022 r.).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-02 07:44przez:
Opublikowano:2022-03-02 07:57przez: Mariusz Zawłocki
Zmodyfikowano:2022-03-02 07:57przez: Mariusz Zawłocki
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:369

Rejestr zmian

  • [2022-03-02 07:57:11]Mariusz ZawłockiKorekta
  • [2022-03-02 07:49:34]Mariusz ZawłockiDodanie załącznika
  • [2022-03-02 07:38:37]Mariusz ZawłockiWpisanie tekstu.

Banery/Logo