Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

Kierownik: Mirosława Cioroch

Telefon: (41) 271-12-31 wew. 215

Faks (41) 271-19-78
E-mail: organizacyjny(at)brody.info.pl

 

Zadania Referatu Organizacyjnego:

 1. W Referacie Organizacyjnym wyodrębnia się stanowiska nie będące komórkami organizacyjnymi: Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Obsługi Wójta i Biuro Obsługi Rady.
 2. Zadania realizowane przez Biura skupiają tematycznie zadania i stanowią część Referatu Organizacyjnego.

 

Zadania z zakresu Biura Obsługi Interesanta.

 1. Udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie oraz strukturze organizacyjnej Urzędu.
 2. Udostępnianie formularzy wniosków dotyczących załatwiania spraw w Urzędzie.
 3. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
 4. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 5. Dekretacja dokumentów do poszczególnych komórek organizacyjnych.
 6. Obsługa stanowiska przyjmowania i potwierdzania odbioru dokumentów elektronicznych.

 

Zadania z zakresu Biura Obsługi Wójta.

 1. Organizowanie i dokumentowanie pracy Wójta i Zastępcy Wójta.
 2. Prowadzenie sekretariatu Wójta i Zastępcy Wójta.
 3. Obsługa techniczno - organizacyjna posiedzeń Kolegium Wójta oraz udostępnianie informacji w tym zakresie.
 4. Prowadzenie ewidencji protokołów Kolegium Wójta.
 5. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków.

 

Zadania z zakresu Biura Obsługi Rady.

 1. Obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady.
 2. Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych materiałów dla Rady.
 3. Prowadzenie rejestru:
 • Uchwał Rady.
 • Wniosków i interpelacji radnych.
 1. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu.
 2. Przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru, Wójtowi, komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym.
 3. Przekazywanie wniosków i interpelacji Wójtowi.
 4. Wyliczanie diet dla radnych i dla Przewodniczącego Rady.
 5. Ewidencja i obsługa korespondencji kierowanej do Rady.
 6. Publikacja materiałów z posiedzeń komisji oraz sesji Rady na stronie BIP urzędu.

 

Zadania Referatu w pozostałym zakresie

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 2. Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów.
 3. Realizacja zadań w zakresie koordynacji i zabezpieczenia wyborów i referendów.
 4. Udzielanie odpowiedzi na wnioski w zakresie dostępu do informacji publicznej.
 5. Przygotowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady.
 6. Stosowanie w Urzędzie przepisów przeciwpożarowych.
 7. Prowadzenie archiwum.
 8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta, publikacja zarządzeń na stronie BIP Urzędu.
 10. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Wójta.
 11. Zaopatrzenie materiałowe Urzędu, według zasad określonych odrębnym zarządzeniem.
 12. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 13. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania.
 14. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 15. Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej.
 16. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą.
 17. Sporządzanie umów w zakresie gminnego zasobu lokalowego.
 18. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 19. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 20. Prowadzenie działalności wynikającej z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
 21. Utrzymanie obiektu budynku Urzędu Gminy.
 22. Obsługa teleinformatyczna Urzędu Gminy.
 23. Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami.
 24. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w tym wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 25. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
 26. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym.
 27. Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków najemców i ich załatwianie.
 28. Prowadzenie ewidencji meldunkowej w zasobie lokalowym w zakresie ruchu ludności, zmian w wymiarze czynszu opłat, uprawnień i tytułów prawnych do mieszkań, kwalifikacji wniosków do wynajmu, zamian.
 29. Wykonywanie usług kserograficznych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu.
 30. Prowadzenie magazynu administracyjnego.
 31. Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych Gminy w kraju i za granicą.
 32. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.
 33. Organizacja i udział w imprezach promujących gminę.
 34. Ustalanie zadań priorytetowych dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na dany rok.
 35. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 36. Utrzymywanie w sprawności sprzętu informatycznego w Urzędzie.
 37. Inicjowanie i wdrażanie nowych zastosowań informatyki w pracy Urzędu.
 38. Dbałość o optymalne i bezpieczne wykorzystanie wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu.
 39. Prowadzenie kontroli właściwego wykorzystania i użytkowania sprzętu.
 40. Publikacja oświadczeń majątkowych radnych oraz innych osób zobowiązanych do ich złożenia na stronie BIP.
 41. Wyznaczanie i tworzenie tras turystycznych (m.in. rowerowych i pieszych).
 42. Organizowanie konferencji prasowych.
 43. Opracowywanie informacji o działaniach Wójta i Urzędu.
 44. Prowadzenie i redagowanie gminnej strony.
 45. Realizowanie polityki informacyjnej Urzędu, w tym m.in.:
 • Przekazywaniem mediom informacji związanych z funkcjonowaniem gminy i Urzędu.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy realizacji polityki informacyjnej gminy i Urzędu.
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu, dostarczanie dziennikarzom materiałów informacyjnych dotyczących tematyki gminnej.
 • Koordynowanie przepływu informacji przekazywanych mediom przez komórki organizacyjne Urzędu.
 • Pełnomocnik do spraw niejawnych.

Autor: Łukasz Wzorek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-12-27 11:35przez: Łukasz Wzorek
Opublikowano:2017-12-27 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2020-11-13 07:28przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach.
Odwiedziny:2908

Rejestr zmian

 • [2020-11-13 07:28:12]Łukasz WzorekAktualizacja danych

Banery/Logo