Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-09-29 ( Imieniny: Michaliny, Michała)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Referat Finansowy

Referat Finansowy

p.o. Kierownika Referatu Finansowego: Justyna Usowska

Telefon: (41) 271-12-31 wew. 208

Faks (41) 271-19-78
E-mail: finanse(at)brody.info.pl

 

Zadania Referatu Finansowego:

W zakresie planowania i realizacji budżetu gminy

 1. Koordynacja prac związanych z planowaniem i ustalaniem projektu Budżetu Gminy.
 2. Zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu.
 3. Sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu.
 4. Obsługa finansowo-księgowa budżetu w zakresie dochodów i wydatków, środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
 5. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowania w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 6. Obsługa płac pracowników oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków.
 7. Obsługa kasowa w zakresie dochodów i wydatków.
 8. Wystawianie faktur wynikających z działalności Gminy.

 

W zakresie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy:

 1. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych.
 2. Przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury w zakresie dochodów, wydatków, należności i zobowiązań, a także dotacji udzielonych z budżetu gminy.
 3. Udzielanie referatom i innym jednostkom organizacyjnym Gminy instruktażu w zakresie przepisów finansowych i realizacji budżetu.
 4. Przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie sprawozdań organizacji pozarządowych i innych podmiotów otrzymujących dotację z budżetu gminy.
 5. Obsługa zadłużenia gminy, w tym wnioskowanie o kredyt, pożyczkę lub emisję obligacji komunalnych.
 6. Współpraca z Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym.
 7. Wymiar podatków i opłat lokalnych wraz z prowadzeniem kontroli.
 8. Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych oraz ściąganie należności i egzekucja administracyjna zaległości podatkowych oraz innych należności pieniężnych, poddanych egzekucji administracyjnej i prowadzenie ich księgowości.
 9. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 10. Opracowywanie decyzji dotyczących ulg w podatkach i opłatach.
 11. Współudział na rzecz wspólnego rozliczenia podatku od towarów i usług Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
 12. Przygotowanie projektów budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany dla Gminy Brody.
 13. Analiza wielkości i wskaźników ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody w celu prawidłowego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi.

 

 

Autor: Łukasz Wzorek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-12-27 11:39przez: Łukasz Wzorek
Opublikowano:2017-12-27 00:00przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2020-11-13 07:31przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach.
Odwiedziny:2489

Rejestr zmian

 • [2020-11-13 07:31:53]Łukasz WzorekAktualizacja danych

Banery/Logo