Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-12-05 ( Imieniny: Kryspiny, Norberta)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Obwieszcznie Znak: ZOŚ.6220.05.08.2019

Obwieszcznie Znak: ZOŚ.6220.05.08.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.),

informuję

że w dniu 25.09.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa  drogi leśnej nr I-F wraz ze składnicami drewna w Leśnictwie Myszki, obręb leśny Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice – ETAP II”.

Wniosek złożył Pełnomocnik Nadleśnictwa Starachowice Pan Tomasz Tarnogrodzki. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stroną w niniejszym postępowaniu jest Nadleśnictwo Starachowice.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3 w Brodach. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Autor: Michał Karwacki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-09-30 08:56przez: Michał Karwacki
Opublikowano:2019-09-30 00:00przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Brodach
Odwiedziny:1415

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo